Tel. 693-635-152, 601-234-021, 513-239-742, Transport: 509-444-514 k_kulis@interia.pl

7 Benefits of Outsourcing Accounting Services

ContentAccounts ReceivablesKPMG Spark: Best for daily bookkeepingDecimal Bookkeeping ServicesSingle Partner FirmsAccounting Operations Made EasyHas Your Accounting Practice Hit a Growth Plateau?Outsourced Lease Accounting It often is one of the first places that small...

Free Tax Return Calculator Estimate Your Tax Refund

ContentMore In FileMaking Taxes Less TaxingTURBOTAX ONLINE/MOBILE PRICING:TurboTax Live and Full ServiceHow to fill out the lookback on your tax return Advertising considerations may impact how and where products appear on this site but do not affect any editorial...

10 Ways to Reduce Too Much Inventory in Retail Business

ContentWhat is the best eCommerce solution for my grocery store?Sell OnlineHow to manage inventory? : Problems of excess inventoryHow Skubanas inventory management system helps businesses reduce excess stockThe problem with excess inventoryMitigate supply and demand...

Using Project Revenue and Billing

ContentHow are Verbal Contracts Enforced?Is a Bill of Sale a Binding Contract?Where to Download Bill of Sale Word Template?Legal DocumentsPay It is common for most organizations to jump on to new projects as soon as they finalize documentation on the previous one....

Pay Rate Calculator

ContentLearn More About This Definition And OthersBusiness Gross IncomeWhat Is The Difference Between Gross Income & Adjusted Gross Income?What Is The Difference Between Net And Gross Salary?Example CalculationsExample Of Gross PayHow To Calculate 7 5 Percent Of...

Classified Balance Sheet Financial Accounting

ContentWhat Is a Classified Balance Sheet, and Do You Need One for Your Business?Example Format of Classified Balance Sheet AssetNoncurrent AssetsClassified Balance SheetsCurrent AssetsPurpose of a Classified Balance Sheet Your owner’s equity is $86,600. The...
 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest „Renia” Firma Handlowo-Usługowa Karol Kuliś, zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Radziechowice Pierwsze, ul. Wspólna 150 k. Radomska, 97-561 Ładzice lub telefonując pod numer: 693-635-152.

2. Twoje dane przetwarzane są w celu, w którym zostały podane i w celu realizowania oraz nadzorowania procesu korespondencji mailowej.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Jeżeli umowa między nami stanowi, iż przekazujemy Twoje dane firmie realizującej część zawartej z Tobą umowy to realizujemy takie udostępnienie. W innym wypadku nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4. Administrator może w związku z realizacją zawartej z Tobą umowy przekazać Twoje dane do podmiotu realizującego objęte umową zadania a znajdującego się na terenie państwa trzeciego. W innym wypadku Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres wynikający z umowy zwiększony o 5 lat lub w wypadku gdy korespondencja nie była związana z realizacją umowy nie dłużej niż 5 lat.

6. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.